ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ලම ලැබේවි. සියල්ලම ඔබට ලැබෙන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. මන්ද, ඔබ සියල්ල අනිත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කර ඇති නිසා.

මේ ලෝකයේ ධර්මය කියලා දෙයක් තියෙනවනම් අවබෝධ කරගන්න කර ගන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. අනිත්‍ය කියන දෙය විතරයි. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රී ලෝක ධාතු තිබ්බත්, බ්‍රහම්ම ලෝක තිබ්බත්, දිව්‍ය ලෝක තිබ්බත්, මනුස්ස ලෝකේ තිබ්බත්, ප්‍රේත ලෝකේ තිබ්බත්, තිරිසන් ලෝකේ තිබ්බත් අම්මා, තාත්තා, නංගි, මල්ලි, පුතා, දුව හිටියත් ඔය සියල්ල තිබ්බත් ඔය සියල්ලේ එකම ස්වභාවය අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය විතරයි. එහෙනම් අනිත්‍ය කියන්නේ ධර්මයමයි.

දැන් ඔබට මහ රහතුන් වැඩිමග ඔස්සේ ලිපි පෙළ ඔබේ ජංගම දුරකතයනයට බාගත කර ගත හැක.

මීළඟට පැවැත්වීමට නියමිත ධර්ම දේශනා කාලසටහන

ජුනි

ධර්මපාල මාවත, බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රය

2017 ජුනි මස 27 දින

දහවල් 02:00 ට

වැලිතර, බලපිටිය, මහ කප්පිත වලව්ව, සීමාමාලක විහාරස්ථානය

2017 ජුනි මස 28 දින

සවස 03:00 ට

ජූලී

තලවතැන්න ශ්‍රී සුමේධ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී

2017 ජූලී මස 1 දින

සවස 03:00 ට

කටුනායක, කටුනායක පාර, කැනඩා මිත්‍ර මාවත, බෝධිරතනාරම විහාරස්ථානය

2017 ජූලී මස 3 දින

සවස 03:00 ට

පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡා පිලිබඳ තොරතුරු email මගින් ලබා ගැනීමට subscribe කරන්න.
Input symbols

අභිනව ධර්ම දේශනා

2017 අප්‍රේල් මස 30 දින ඇඹිලිපිටිය මහ රෝහල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව

2017 මාර්තු මස 21 දින මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණයේ දී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව

2017 මාර්තු මස 18 දින නාත්තන්ඩිය, යටකලාන ශ්‍රී ධර්මවිජයාශ්‍රමයේ දී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව

2017 මාර්තු මස 5 දින පැපිලියාන සුනේත්‍රා දේවි රජ මහා විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව