ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ලම ලැබේවි. සියල්ලම ඔබට ලැබෙන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. මන්ද, ඔබ සියල්ල අනිත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කර ඇති නිසා.

මේ ලෝකයේ ධර්මය කියලා දෙයක් තියෙනවනම් අවබෝධ කරගන්න කර ගන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. අනිත්‍ය කියන දෙය විතරයි. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රී ලෝක ධාතු තිබ්බත්, බ්‍රහම්ම ලෝක තිබ්බත්, දිව්‍ය ලෝක තිබ්බත්, මනුස්ස ලෝකේ තිබ්බත්, ප්‍රේත ලෝකේ තිබ්බත්, තිරිසන් ලෝකේ තිබ්බත් අම්මා, තාත්තා, නංගි, මල්ලි, පුතා, දුව හිටියත් ඔය සියල්ල තිබ්බත් ඔය සියල්ලේ එකම ස්වභාවය අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය විතරයි. එහෙනම් අනිත්‍ය කියන්නේ ධර්මයමයි.

වෙන් කරගන්න

වර්ෂය

මාසය

ජූලී ජුනි මැයි අප්‍රේල් මාර්තු පෙබරවාරි

පෙර පැවති දේශනා ධර්ම දේශනා

ජූලී

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, ජයශේඛරාරාම විහාරස්ථානය (පාර්ලිමේන්තු පාර රාජගිරිය)

2017 ජූලී මස 8 දින

සවස 03:00 ට

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය

2017 ජූලී මස 7 දින

සවස 03:00 ට

කුරුණෑගල රිදීගම, රිදී විහාරය

2017 ජූලී මස 5 දින

සවස 03:00 ට

කටුනායක, කටුනායක පාර, කැනඩා මිත්‍ර මාවත, බෝධිරතනාරම විහාරස්ථානය

2017 ජූලී මස 3 දින

සවස 03:00 ට

තලවතැන්න ශ්‍රී සුමේධ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී

2017 ජූලී මස 1 දින

සවස 03:00 ට

ජුනි

වැලිතර, බලපිටිය, මහ කප්පින වලව්ව, සීමාමාලක විහාරස්ථානය

2017 ජුනි මස 28 දින

සවස 03:00 ට

ධර්මපාල මාවත, බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රය

2017 ජුනි මස 27 දින

දහවල් 02:00 ට

යාපනය ආරක්ෂණ සේනා මූලස්ථානය (පලාලි)

2017 ජුනි මස 25 දින

සවස 03:00 ට

මාලඹේ, රාහුල බාලිකා විදුහලේදී

2017 ජුනි මස 23 දින

සවස 03:00 ට

රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ

2017 ජුනි මස 21 දින

සවස 03:00 ට

මාවනැල්ල, හෙම්මාතගම, අම්බරේගොඩ විහාරස්ථානයේ

2017 ජුනි මස 19 දින

සවස 03:00 ට

කුරුණෑගල, පොල්පිතිගම, අරලිය මළුව, තපෝවන සේනාසනයේ

2017 ජුනි මස 17 දින

සවස 03:00 ට

කොළඹ වරාය, බුද්ධ ජයන්ති චෛත්‍ය පරිශ්‍රයේ

2017 ජුනි මස 15 දින

සවස 03:00 ට

බද්දේගම, දුටුගැමුණු විහාරස්ථානයේ

2017 ජුනි මස 13 දින

සවස 03:00 ට

තංගල්ල, නාකුලුගමුව, මොරකැටියාර, සෝමගිරි විහාරස්ථානයේ

2017 ජුනි මස 11 දින

සවස 03:00 ට

රත්මලාන, මැලිබන් පාර, මල්ලිකාරාම විහාරස්ථානයේ

2017 ජුනි මස 8 දින

සවස 03:00 ට

කුලියාපිටිය, දෙලන සෛලතරාරාම විහාරස්ථානයේ

2017 ජුනි මස 6 දින

සවස 03:00 ට

මාතලේ අලුවිහාරේ විහාරස්ථානයේ

2017 ජුනි මස 4 දින

සවස 03:00 ට

මැයි

වනජීවී ප්‍රධාන, (බත්තරමුල්ල ජයන්ති මාවත) කාර්යාල පරිශ්‍රයේ

2017 මැයි මස 31 දින

දහවල් 01:00 ට

අක්මීමන, තොටගොඩ පංචතූපාරාම විහාරස්ථානයේ

2017 මැයි මස 14 දින

සවස 03:00 ට

හොරණ මහ රෝහල් පරිශ්‍රයේ

2017 මැයි මස 7 දින

සවස 03:00 ට

අප්‍රේල්

ඇඹිලිපිටිය මහ රෝහල් පරිශ්‍රයේ

2017 අප්‍රේල් මස 30 දින

සවස 03:00 ට

රත්නපුර කජුගස්වත්ත ශ්‍රී ඥානසීහ තපෝවන විහාරස්ථානයේ (කජුගවත්ත පන්සල - රත්නපුර නගරය)

2017 අප්‍රේල් මස 16 දින

සවස 03:00 ට

මොරටුව (කටුබැද්ද) විශ්ව විද්‍යාලයේ

2017 අප්‍රේල් මස 7 දින

සවස 03:00 ට

මාර්තු

මහනුවර අධිකරණ සංකීර්ණයේ

2017 මාර්තු මස 21 දින

සවස 04:00 ට

නාත්තන්ඩිය, යටකලාන ශ්‍රී ධර්මවිජයාශ්‍රමයේ

2017 මාර්තු මස 18 දින

සවස 04:00 ට

අලව්ව, හග්බෙලිකන්ද ආරණ්‍යසේනාසනයේ

2017 මාර්තු මස 11 දින

සවස 04:00 ට

පැපිලියාන සුනේත්‍රා දේවි රජ මහා විහාරස්ථානයේ

2017 මාර්තු මස 5 දින

සවස 04:00 ට

පෙබරවාරි

බකමුණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී

2017 පෙබරවාරි මස 3 දින

සවස 03:00 ට