ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ලම ලැබේවි. සියල්ලම ඔබට ලැබෙන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්‍ය නොවේ. මන්ද, ඔබ සියල්ල අනිත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කර ඇති නිසා.

මේ ලෝකයේ ධර්මය කියලා දෙයක් තියෙනවනම් අවබෝධ කරගන්න කර ගන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයයි. අනිත්‍ය කියන දෙය විතරයි. ඒ නිසා ශාස්ත්‍රී ලෝක ධාතු තිබ්බත්, බ්‍රහම්ම ලෝක තිබ්බත්, දිව්‍ය ලෝක තිබ්බත්, මනුස්ස ලෝකේ තිබ්බත්, ප්‍රේත ලෝකේ තිබ්බත්, තිරිසන් ලෝකේ තිබ්බත් අම්මා, තාත්තා, නංගි, මල්ලි, පුතා, දුව හිටියත් ඔය සියල්ල තිබ්බත් ඔය සියල්ලේ එකම ස්වභාවය අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය විතරයි. එහෙනම් අනිත්‍ය කියන්නේ ධර්මයමයි.

වෙන් කරගන්න

වර්ෂය

මාසය

ජූලී ජුනි මැයි අප්‍රේල්

පෙර පැවති දේශනා ධර්ම දේශනා

ජූලී

කඩුවෙල, කොරතොට රජමහා විහාරස්ථානය

2018 ජූලී මස 25 දින

සවස 03:00 ට

හලාවත, කොක්කාවිල වනරතන භාවනා මධ්‍යස්ථානය

2018 ජූලී මස 22 දින

සවස 03:00 ට

රාජගිරිය, මාදින්නාගොඩ ශ්‍රී සුරම්‍යාරාම විහාරස්ථානය

2018 ජූලී මස 19 දින

සවස 03:00 ට

වාද්දුව, තල්පිටිය බෝධිරාජ මහා විහාරය

2018 ජූලී මස 16 දින

සවස 03:00 ට

රාගම, වල්පොල ශ්‍රී විමලරතන මහා පිරිවෙන් විහාරස්ථානය

2018 ජූලී මස 13 දින

සවස 03:00 ට

අමබලන්ගොඩ, පට්බැඳීමුල්ල සිරිනිකෙතනාරාම (කන්දේ පන්සල) විහාරස්ථානය

2018 ජූලී මස 10 දින

සවස 03:00 ට

තිස්සමහාරාම, තිස්ස රජ මහා විහාරස්ථානය

2018 ජූලී මස 7 දින

සවස 03:00 ට

කහතුඩුව, වෙනිවැල්කොළ සම්බෝධි යෝගාශ්‍රමය

2018 ජූලී මස 4 දින

සවස 03:00 ට

ගිංතොට, ථූපාරම රජමහා විහාරස්ථානය

2018 ජූලී මස 1 දින

සවස 03:00 ට

ජුනි

බොරැල්ල කොටා පාර, ආයුර්වේද රෝහල් පරිශ්‍රය

2018 ජුනි මස 28 දින

සවස 03:00 ට

මහනුවර ලේවැල්ල රජමහා විහාරස්ථානය

2018 ජුනි මස 26 දින

සවස 03:00 ට

බවුන්සේත් මානසික සුව සෙවන, කැලුම්මහර, දෙකටන

2018 ජුනි මස 23 දින

සවස 03:00 ට

අකුරැස්ස, (පෝරඹ) ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරස්ථානය

2018 ජුනි මස 20 දින

සවස 03:00 ට

හිඟුරක්ගොඩ, බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය

2018 ජුනි මස 16 දින

සවස 03:00 ට

කළුබෝවිල, රෝහල් පරිශ්‍රය

2018 ජුනි මස 12 දින

සවස 03:00 ට

රත්නපුර, සිරි විසුද්ධාරාම මහ පිරිවෙන් විහාරස්ථානය

2018 ජුනි මස 9 දින

සවස 03:00 ට

නිට්ටඹුව, විද්‍යානන්ද පිරිවෙන් පරිශ්‍රය

2018 ජුනි මස 5 දින

සවස 03:00 ට

ස්වර්ණමාලී සෑ මළුව

2018 ජුනි මස 2 දින

සවස 04:00 ට

මැයි

අම්පාර D S සේනානායක විද්‍යාලය

2018 මැයි මස 27 දින

සවස 03:00 ට

කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යා පීඨය

2018 මැයි මස 23 දින

සවස 04:00 ට

බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී සුභූති මාධ්‍ය මහා විදුහලේ

2018 මැයි මස 18 දින

දහවල් 02:00 ට

අප්‍රේල්

බේබෘක් පෙදෙස වෙසක් කලාප භූමිය

2018 අප්‍රේල් මස 30 දින

සවස 03:00 ට