ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ?

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ?

සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකප්පයන් වැඩීම හේතුවෙන් සීලයට අදාළ සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන අංග තුන ශක්තිමත් වෙනවා. සම්මා වාචා කියන්නේ යහපත් වචන, නිවැරදි වචන, බොරු කීම, කේලාම් කීම, පරුෂ වචන කීම, සම්ප්‍රප්පලාප කීමෙන් බැහැර වීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බොරු කියන පුද්ගලයා මෙලොව, පරලොව දෙකේදීම පිරිහෙනවාය කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රාහුල ස්වාමීන් වහන්සේට දේශනා කරනවා, රාහුල බොරු කියන්නා දෙපා සෝදලා ඉවත දමන ජලය වගේය කියලා. දෙපා සෝදලා භාජනයේ ඉතිරි වන ජලය ටිකක් වගේය කියලා, වටිනාකමක් නැහැ, පිළිගැනීමක් නැහැ.

සමාජයේ ජීවත්වන සමහරු ගොඩාක් කථා කරනවා, ගොඩාක් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් ඒ කථා අදහස් කවුරුවත්ම පිළිගන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ පෙර ජීවිතයේ බොරු කියලා. බොරු කීම් විපාකයන් නිසා, ඒ අය කථා කරන වචනවලට කිසිවෙක් ආකර්ශණය වෙන්නේ නැහැ. කිසිවෙක් එම වචන පිළිගන්නේ නැහැ. බොරුව විපාකදීමේ ශක්තිය වැඩිවෙන්නේ, බොරුවට අරමුණු වෙන්නා වූ පුද්ගලයාගේ තිබෙන නිර්දෝෂීභාවය මත ගුණයන්ගෙන් ඉහළ ස්වාමීන් වහන්සේලා අරමුණු කොට කියන බොරුව, මෙලොව, පරලොව භයානකම අකුසල් විපාක සකස්කොට දෙනවා. බොරුකීමේ විපාකයන් නිසා යමෙක් මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ඉපදුනොත්, අඳ, ගොළු, බිහිරි භාවයට පත්වෙන්න, මුහුණ අවලස්සන වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රේත ලෝකයට වැටුහනොත් කට, දිව කුණුවෙච්ච ප්‍රේතයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නිරයට වැටුනොත් යමපල්ලන් ලෝදිය, ගින්දර කටට වක්කරනවා. බොරු කිව්ව කටම වේදනාවට පත්කරනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට වරක්, පෘථග්ජන භික්ෂූවක් බොරුවකින් චෝදනා කරනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සඟල සිවුරෙන් තමන්ට පහර දූන්නාය කියලා. ඒ වෙලාවේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තම ගුණයන් පිළිබඳව සිංහනාදයක් කරනවා. එම සිංහනාදය බුදූරජාණන් වහන්හසේට ඇසුණා, අදාළ බොරුව කීව පෘථග්ජන ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා, සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් සමාව ගන්න කියලා. ඔබ සමාව නොගත්තොත් ඔබේ හිස සත්කඩකට පුපුරාවි කියලා. ගුණවතුන්ට, සිල්වතුන්ට එරෙහිව කියන බොරුව ඔබේ හිස සත්කඩකට පිපිරීමට තරම් බලයක් වෙනවා. මෙතන දී හිස සත්කඩකට පූපූරනවා කියන්නේ මානසික විකෘතිභාවයන්ට, මානසික ව්‍යාධීන්ට පත්වෙනවාය කියන අර්ථයයි. සමාජය තුළ බොරු කීම වැඩිනම්, සමාජය සම්මා වාචාවන්ගෙන් බැහැර වෙනවා නම්, කුසලයට අදාළ වචන පාචිච්චි නොකරනවා නම්, සම්මා වාචාවන්ගෙන් මනුෂ්‍යයා බැහැර වීමට හේතුවයි අපි සොයන්න ඕනේ. සමාජයේ කවුරුන් හෝ බොරු කියනවා නම්, ඔහු තුළ සම්මා වාචා සකස්වෙලා නැහැ. ඇයි සම්මා වාචාවන්ගෙන් දුර්වල වෙන්නේ, සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවය නිසා. සම්මා දිට්ඨිය දුර්වල නම්, ඒ නිසාම බොරුකීම වැඩිවෙනවා නම්, හන්දියක්, හන්දියක් ගානේ බොරු කියන්න එපා කියලා ටියුෂන් පංති පැවැත්වුවත් වැඩක් නැහැ. උසාවියට යවලා දඬුවම් කළා කියලා වැවක් නැහැ. ජනතාව තුළ සම්මා දිට්ඨියයි ශක්තිමත් කළ යුත්තේ. සම්මා දිට්ඨියේ ශක්තිමත් භාවයෙන් තොරව සමාජයේ බොරුකීම නතර කරන්න බැහැ. ඊට මෙහා ගන්නා සෑම විසඳුමක්ම වක්කඩේ හකුරු හැංගුවා වගේ වෙනවා.