ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න?

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න?

සම්මා කම්මන්ත කියන්නේ, කයෙන් කුසලයට අදාළව යහපත් ක්‍රියාවන් සිදු කිරීම. සතුන් මැරීමෙන් වැළකීම, සත්ත්ව හිංසාවෙන් වැළකීම, සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම, මත් වතුර පානයෙන් වැළකීම සහ කාමයේ වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකිම. කයෙන් සිදුවන්නා වූ අකුසල් විපාකයට පැමිණෙනකොට, කයම පීඩාවට පත්වෙන ලෙඩ රෝග, වීකෘතීන් ලෙසයි විපාකයන් බොහෝ විට සකස්වෙන්නේ. සත්ත්ව ඝාතනය නිසා මනුෂ්‍යයා අඩු ආයුෂයෙන් මැරෙනවා, අංගවිකල භාවයන්, නිරතුරුව රෝගාබාධවලින් පෙලෙනවා. සොරකම් කිරීමෙන් වස්තු සම්පත් හිඟ දූප්පත්භාවයන්ට පත්වෙනවා. ආහාර හිඟකමෙන්, ඇඳුම් පැළදූම් හිඟකමෙන්, බෙහෙත් ඖෂධ හිඟකමෙන් කයේ සැපයන්ට අදාළව තමන්ව දුකට පත්කරනවා. කාමය වරදවා හැසිරීමෙන් මේ ජීවිතයේ පූරුෂයා ඊලඟ ජීවිතයේදී ස්ත්‍රීත්වයක් ලබනවා. නපුංසකභාවයට පත්වෙනවා, සමාජ රෝග ආශ්‍රිතව කය පීඩාවට පත්කරනවා. පින්වත් ඔබට පුළුවන්නම් තම ජීවිතය තුළින් අධිෂ්ඨානයක් ඇතිකොට ගන්න, මාහේ ශරීරය මා නිරාවරණය කරන්නේ මාහේ නීත්‍යානුකූල ස්වාමිපුරුෂයාට බිරිඳට පමණක්ය කියන අර්ථයට පැමිණෙන්න. එය සම්මා කම්මන්තයන් වැඩීමට හොඳ රුකුලක් වෙනවා. එසේ නොවුන තැන අධික කාමාශාවන් නිසා කාමයේ වරදවා හැසිරීමෙන්, ඊලඟ උපත ඌරන්, ඊරියන්, වඳුරන්, වැඳිරියන්, රිළවුන්, රිළවියන් වැනි නිරතුරුවම කාමයන් තුළ ජීවත්වන සතුන් ලෙස ඉපදීමේ අනතුර තිබෙනවා. මත් වතුර පානය කිරීම නිසා මෙලොවට බරපතල රෝගාබාධයන්, සමාජ නොපිළිගැනීම්, සම්බන්ධතා බිඳවැටීම් සිදූවෙනවා වගේම මරණින් පසුව මන්දබුද්ධික ජීවිත, මත් වතුර සුවඳ ආශ්‍රිත ස්ථානවල මතට ලැදි ප්‍රේත, ප්‍රේතියන් ලෙස ඉපදීමේ අනතුර තිබෙනවා. සම්මා කම්මන්තයන්ගෙන් බැහැරහවන තැනදී, පින්වත් ඔබ පත්වෙන අනතුරුදායක ස්වභාවය නුවණින් දකිමින් සම්මා කම්මන්තයන් තුළ ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න.

සම්මා ආජීව කියන්නේ, කුසලයට අදාළව යහපත් ව්‍යාපාරයන්හී නියැලීම. මත් වතුර වෙළඳාමෙන් වැළකීම, මස් මාංශ වෙළඳාමෙන් වැළකීම, වසවිස, කෘමිනාශක වෙළඳාමෙන් වැළකීම, අවි ආයුධ, වෙඩි බෙහෙත් වෙළඳාමෙන් වැළකීම, තිරිසන් සතුන්, වහල් වෙළඳාමෙන් වැළකීම, සම්මා ආජීවයන්ට ගැනෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති සමාජය තුළ බොහෝම වේගයෙන් සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ කියන සීලයට අදාළ අංගයන් දුර්වලව යන ආකාරය. මේ කාරණාව දුර්වල වෙලා මනුෂ්‍යයා බලවත් ආකාරයට අකුසලයට යොමූවන්නේ සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවය නිසාමයි. සම්මාදිට්ඨිය දුර්වල වුණ තැන දී, කර්මය, කර්ම ඵල විශ්වාසය දුර්වල වෙනවා. කුසලයට, අකුසලයට අදාළව පටිච්ච සමුප්පන්න නැවත උපත ගැන විශ්වාසය දුර්වල වෙනවා. සතර අපාය කෙරෙහි බිය අඩුවෙනවා. මේ සම්මා දිට්ඨියේ දුර්වලභාවය නිසාම මනුෂ්‍යයා සම්මා කම්මන්තෝ, සම්මා ආජීවෝ මාර්ග අංගයන් දැඩි ආකාරයෙන් දුර්වල කරගන්නවා. සමාජය දෙස බැලිමේ දී මොලයේ දුර්වලතාවයන්, අංගවිකල භාවයන්, මන්ද බුද්ධිකභාවයන්, ශරීරය ආශ්‍රිතව උපතින්ම ඇතිවන මරණීය රෝගාබාධ සහිත දරු උපත්වල වැඩි බවක් පෙනෙනවා මෙවැනි දරු උපත් නිසා දරුවන් වගේම, දෙමාපියනුත් දැඩි අසරණභාවයන්ට පත් වෙනවා. මෙවැනි දරු උපත්වලට මූලිකම හේතුව සත්ත්ව ඝාතනය, සත්ත්ව හිංසාවන්, මිථ්‍යා ආජීවයට අදාළ මත් වතුර වෙළඳාම වස විස වෙළඳාම, අවිආයුධ වෙළඳාම මුලික වෙනවා. මෙවැනි දුශ්සීල ව්‍යාපාර වැඩිවෙන්න, වැඩිවෙන්න අනාගතයේදී දරුණු රෝගාබාධ සහිත දරු උපත් සමාජයේ වැඩිවෙනවා. සීලයට අදාළව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්තෝ, සම්මා ආජීවෝ කියන අංග තුන, මනුෂ්‍යයා තුළින් දුර්වල වූ නිසාම අනාගත සමාජය තුළ බරපතළ ආකාරයට රෝගාබාධ සහිත පරිසරයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, ක්‍රමානුකූලව මනුෂ්‍යයාගේ ආයුෂ හීන වෙනවාය කියලා. එය ධර්මතාවයක්. මේ ආයුෂ හීන කිරීමේ ධර්මතාවයට අවශ්‍ය සාධක සපුරලා දෙන්නේ දුශ්සීලභාවය තුළින්මය. සමාජය තුළ සිදුවෙමින් පවතින, ආයුෂ හීනවීම, දරුණු රෝගාබාධ ඇතිවීම, නුවණින් මෙනෙහි කිරීමට දක්ෂ තැනැත්තා, ඊට විසඳුම් සොයන්නේ, සීලයට අදාළව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ඇති සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්තෝ, සම්මා ආජීවෝ කියන ධර්මයන් ජීවිතයට එකතුකොට ගැනීම තුළින්මය. එහෙත් මේ සීලයට අදාල අංගයන් ඔබ තුළ අර්ථවත්ව වැඩීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් සහ සම්මා දිට්ඨියෙන් පරිපුර්ණභාවයට පත්විය යුතුය.