ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න.

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න.

සම්මා වායාම කියන්නේ, කුසලයට අදාළව කරන යහපත් ව්‍යායාමය. ගිහි පින්වතුන්ලා දිනපතා ව්‍යායාම කරනවා. සමහරු දුවනවා, සමහරු ඇවිදිනවා, අතපය විසිකරනවා. මේක යහපත් ව්‍යායාමයක් ද? කුසල් වැඩෙන ව්‍යායාමයක් ද? රෝගී කයක් නීරෝගී කරන්නට යාමේ දී මැරෙන කයක්, හැඩ කරන්න යෑමේ දී ඔබ නිරතුරුවම ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, මරණ නිසා පීඩාවට පත් වෙනවා. ඒ හේතුවෙන්ම අකුසල් මුලයන් වඩවාගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිදි අපටත් දිනපතා කරන්න ව්‍යායාමයක් දේශනා කොට තිබෙනවා. ඒ ව්‍යායාමය තමයි උදේම පාත්තරය අරගෙන ගමට පිණ්ඩපාතය වඩින්න. කිලෝමීටරයක්, දෙකක්, තුනක් දුරවෙන්න පුළුවන්. පිණ්ඩපාතය කරගෙන පෙරළා කුටියට වඩින්න. ලැබුණු පිණ්ඩපාතයන් එක වේලෙන් යැපෙන්න. පිණ්ඩපාතය වළඳනකොට ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවෙන් වළඳන්න. විවේක වේලාවට සක්මනට ගොඩවෙලා, පියවරට සිත පිහිටුවමින් සක්මන් කරන්න. බලන්නකෝ මොනතරම් අර්ථවත්, ගුණාත්මක, කුසල් වැඩෙන ව්‍යායාමයක් ද කියලා. කය විතරක් නොවේ. සිතත් ධර්මයෙන්, අර්ථයන් ඔස්සේ වැඩෙනවා. රූපයට ඇති තෘෂ්ණාව හීන වෙනවා. ඒ වහේමයි රෝගී කයක්, යම් ප්‍රමාණයකට නීරෝගි වෙනවා. ගිහි පින්වතුන්ලා පැයක් දෙකක් ව්‍යායාම කරලා, තුන් වේලම ආහාර අනුභව කරලා නිදා ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාකොට වදාළ ව්‍යායාම ක්‍රමය ගිහි පින්වත් ඔබත්, ගිහි ජීවිතයට ගැලපෙන ආකාරයට ජීවිතයට එකතුකොට ගතහොත් කය විතරක් නොවේ, ඔබේ කුසල් පක්ෂයත් වැඩෙනවා.

ඉහත ව්‍යායාමයන්ට අමතරව, මෙලොව, පරලොව සැපය සඳහා හේතුවෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අයත් සම්මා වායාම කියන උතුම් ව්‍යායාමය දේශනා කරනවා. සම්මා වායාම කියන අර්ථය ඔබ තුළ නිවැරදිව වැඩෙන්න නම්, සම්මා දිට්ඨියෙන් පටන් ගන්නා ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ග අංග පහම වැඩෙන්න ඕනේ. සම්මා වායාම කියන අර්ථයට කාරණා හතරක් අයිති වෙනවා. කරන්න වූ කුසල් තව තවත් ශක්තිමත් කරනවා. නොකළා වූ කුසල් කරන්න පටන් ගන්නවා. කළා වූ අකුසල් වලින් බැහැර වෙනවා. නොකළා වු අකුසල් කරන්නේ නැහැ.

ඉහත කාරණා හතර සම්මා වායාම කියන අර්ථයට අයිතිවෙනවා. ඉහත අර්ථය ඔබේ ජීවිතයට එකතුකොට ගැනීම තුළ ඔබේ කුසල් පක්ෂය ශක්තිමත් වෙනවා. ආයුෂ වර්ණය, සැපය, බලය වැඩිවෙනවා. ඒ නිසාම අතීත සංසාරයේ විපාක නොදුන් කුසල් ශක්තීන් ඔබේ ජීවිතයට ගලාගෙන ඒමෙන් ඔබේ ධර්ම මාර්ගය තව තවත් ශක්තිමත් කරනවා. වර්තමාන සමාජය දෙස බැලීමේදී සමහරක් පින්වතුන්ලා, සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථකථනයන්ගෙන් පරිපුර්ණ නොවී, සම්මා වායාමයන් ජීවිතයට එකතුකොට ගැනීමෙන් පින ගින්දරක් බවට පත් කොටගන්නා ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා.