ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය

පටුන

ස්වාමීන් වහන්ස ගිහි පින්වතුන්වන අපි නම් ධර්ම මාර්ගයට අවතිර්ණ වන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වහන්නසේ සඳහන් කළා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම සම්මා දිට්ඨිය නැමැති දොරටුවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිවිසිය යුතුය කියලා. ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියට අප පිවිසෙන්නේ කුමන දොරටුවෙන් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස, සම්මා දිට්ඨිය සකස්කොටගත් පින්වතා තුළ, දකින්න පූළුවන් මුලික ලක්ෂණ මොනවා ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියේත්, ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියේත් වෙනස කුමක් ද? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ?

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සාංකප්පයක්, ලෝකෝත්තර සම්මා සාංකප්පයක් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨියෙත් සම්මා සංකප්පයන්ගේත් වැඩීම හේතුවෙත් කුමක්ද ශක්තිමත් වෙන්නෙ? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වාචා, ලෝකෝත්තර සම්මා වාචාව බවට පත් කෙ ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සම්මා අජීව කියන අංග දෙක පහදා දෙන්න? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා කම්මන්ත සහ සම්මා ආජීව කියන අාංගයන් ලෝකෝත්තර සම්මා කම්මන්තයන්ව බවට ලෝකෝත්තර සම්මා අජීවයන් බවට පත්කරගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අදාල සම්මා වායාම මාර්ග අාංගය පහදා දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා වායාම කියන අර්ථය ලෝකෝත්තර සම්මා වායාමයක්ව බවට පත්කොට ගන්නේ කෙසේද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා සතිය කියන්නේ කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය යනු කුමක් ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහහන්ස සම්මා සමාධිය ගැන විස්තර කොට දෙන්න. කියවන්න
ස්වාමින් වහන්ස ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය යනු කුමක්ද? කියවන්න
ස්වාමීන් වහන්ස පාසල් දරුවෙක් ආර්ය අෂ්ගිටාංගික මාර්ගය කුමන ආකාරයටද ජීවිතයට එකතු කොට ගත යූත්තේ? කියවන්න

ස්වාමීන් වහන්ස සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වූ තැනදී කුමක් ද සිද්ධ වෙන්නේ?

සම්මා දිට්ඨිය පරිපූර්ණ වුණ තැනදී සම්මා සංකප්පයෙන් පරිපුර්ණ භාවයට පත්වෙනවා. සම්මා සංකප්පයන් කියන්නේ අවිහිංසා සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප, නෙක්ඛම්ම සංකප්ප කියන කාරණා තුනයි. අවිහිංසාව කියන්නේ ඔබ කාටවත් හිංසා කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී හිංසාව කියලා කියන්නේ කෙනෙකුට ගහනවා, බනිනවා, මරණවා පමණක් නොවේ. පින්වත් ඔබ තව කෙනෙකුට වචනයකින්, ඉරියව්වකින් හෝ පීඩාවක් කරනවා නම් එය හිංසාවක් බවටයි පත්වන්නේ. රැකියාවක් කරන, ව්‍යාපාරයක් කරන පින්වත් ඔබට අවිහිංසා සංකප්පය ගැන අවදියෙන් සිටීම හුඟාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔහේ රාජකාරි ජීවිතයේ දී ඔබ ඉදිරියට පැමිණෙන සේවාදායකයාට, ඔබ අවශ්‍ය කාරණය, රාජකාරිය සිදුකරදීමට ප්‍රමාද කරනවා නම්, අද කළ හැකිව තිබුණ දෙය කර දෙන්න ලබන සතියේ එන්න කියනවා නම්, අල්ලස් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, පින්වත් ඔබ ඒ මොහොතේම අවිහිංසා සංකප්පයන්ගෙන් බැහැර වෙනවා. වෙළඳ මහත්මයෙක් අධික ලාභයක් ලබමින්, බාල භාණ්ඩයක් විකුණන මොහහොතේම අවිහිංසා සංකප්පයෙන් බැහැරව යනවා. තමාගෙන් කෙනෙකුට විය යුතු රාජකාරි යුතුකම පැහැර හරින මොහොතේම ඔබ සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් බැහැරව යනවා. පින්වත් ඔබ නුවණින් මෙනෙහි කොට දකින්න. ඔබේ රාජකාරි ජීවිතයේ දී ඔබ කොතෙක් නම් අවිහිංසා සංකප්පයන්ගෙන් බැහැරව යනවා ද කියලා. තමන් ඉදිරියට පැමිණෙන සේවාදායකයාට ඔබේ ආයතනයේ පවතින නීති රාමුව තුළ ඔහුහේ අවශ්‍යතාවය ඉටුකර දීමට ඔබට නොහැකි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඔබ දක්ෂවෙන්න තම අවශ්‍යතාවය ඉටුනොවුන ඔහුව සිනහවකින්වත් සතුටු කොට යවන්න. ඔබ සිනහවකින් ඔහුව සතුටු කරන මොහොතේ ඔබ අවිහිංසා සංකප්පය ජීවිතයට එකතු කොට ගත්තා වෙනවා. අසරණභාවයට පත්වෙන මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ ඔබ ඇතිකොට ගන්නා නිර්ව්‍යාජ සිනහව ඔබ තුළ අවිහිංසා සංකප්පය මෝදූ කොට දීමට උපකාර වෙනවා. මගී ප්‍රවාහන සේවය තුළ ඇති තරගකාරීභාවය නිසා මුදල් පසූපස හඹායෑම හේතුවෙන් එම සේවයේ යෙදෙන පින්වතුන් අතින් දිනකදී බරපතළ ආකාරයෙන් අවිහිංසා සංකප්පයෙන් බැහැරවීම් සිදු වෙනවා. පින්වත් ඔබ මෙම දුර්වලභාවයන් ඳුනාගෙන ඔබේ රාජකාරී ජීවිතයක් අවිහිංසා සංකප්පයන් වැඩෙන රාජකාරි ජීවිතයක් බවට පත්කර ගන්න. ළමා මෙහෙකරුවන්, ගෘහසේවක සේවිකාවන්, ආරක්ෂක සේවාවන් හේතුවෙන් සමහරක් පින්වතුන්ලා නිරතුරුවම අවිහිංසා සංකප්පයන්ගෙන් බැහැර වෙනවා.

අවිහිංසා සංකප්පයන්ගෙන් බැහැර වුණ තැන දී අව්‍යාපාද සංකප්පයන්ගෙන් බැහැරව යෑම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. පින්වත් ඔබ රාජකාරි ජීවිතයේදී ඇතිවන කාර්යය බහුලභාවය හේතුවෙන් නිරතුරුවම කේන්තිය, ද්වේශය, නොරිස්සූම් ස්වභාවය ඇතිකොට ගන්නවා. තවත් පූද්ගලයකුගේ ඉරියව් පැවැත්මක් නිසා කේන්තිය ඇති කොටගන්නවා. මගතොටේදී, වාහන තදබදයකදී, නිරතුරුව අව්‍යාපාද ස සංකප්පයන්ගෙන් බැහැරව ගොස් ව්‍යාපාදය ඇති කොට ගන්නවා. ගෘහ ජීවිතයේ දී සැමියා නිසා, බිරිඳ නිසා, දරුවන්-දෙමාපියන් නිසා, මොනතරම් නම් කේන්තියෑම් ඇතිකොට ගන්නවා ද. පින්වත් ඔබ රාජකාරි ජීවිතයේදී, ගෘහජීවිතයේදී අව්‍යාපාද සංකප්පය ආරක්ෂා කොටගෙන ජීවත්වීමට දක්ෂනම් නිරතුරුව ඔබ සම්මා සංකප්පයන් තුළ ජීවත්වන පින්වතෙක් වෙනවා. පින්වත් ඔබ ව්‍යාපාදයක් කේන්තියක් සකස්වෙන සෑම මොහහොතකදීම ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් බැහැරව ගිය පුද්ගලයෙක් වෙනවා.

අවිහිංසා සංකප්පයන්, අව්‍යාපාද සංකප්පයන් වැඩීම දූර්වලවෙන තැන අනිවාර්යයෙන්ම නෙක්ඛ්ම්ම සංකප්පය වැඩීම දුර්වල වෙනවා. නෙක්ඛ්ම්මය කියන්නේ අතහැරීම. කුමක් ද අතහරින්නේ, ලෝභ, ද්වේශ, මෝහයන් අතහැරලා අලෝභ, අද්වේශ, අමෝයන් තුළට එනවා. පින්වත් ඔබ ලෝභ සිතක්, ද්වේශ සිතක්, මෝහ සිතක් ඇති කරගන්නා මොහහොතක් පාසාම සම්මා සංකප්පයන්ගෙන් බැහැරව යනවා. හිංසාව සහ ව්‍යාපාදය අකුසල මූලයන්ට පාවඩයක් වෙනවා.

සම්මා දිට්ඨියත්, සම්මා සංකප්පයත් ප්‍රඥාවට අදාළ අංගයන් හැටියටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එම නිසා ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන පින්වතුන්ලා ඉහත අංග දෙකටම අදාළ අර්ථයන් නිවැරදිව ජීවිතයට එකතුකොට ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මෙම අංග දෙක වැඩීම තුළ ලැබෙන ශක්තිය මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයම ශක්තිමත් කරනවා. පින්වත් ඔබ ඇති කොටගන්නා අවිහිංසා සිතුවිල්ලක්, අව්‍යාපාද සිතුවිල්ලක්, නෙක්ඛ්ම්ම සිතුවිල්ලක් යනු සම්මා දිට්ඨියෙන් පෝෂණය වුන සම්මා සංකප්පයක් බවට පත්වෙනවා.